Activitat escolar en línia

Jocs i joguets amb unes ulleres liles

Demostra les teves habilitats per detectar el sexisme marcant la resposta correcta

Què en saps del joc i els joguets?
Juguem només per divertir-nos.
Juguem per divertir-nos, relacionar-nos, tafanejar i posar en pràctica tot allò que es fa en el món adult.
Juguem només per satisfer la nostra necessitat de moure’ns pel món.

Correcte!

A través del joc, no només ens divertim, sinó que també observem i imitem per conèixer com funciona la nostra societat.

Incorrecte!

Tot i que és cert que a través del joc ens divertim i satisfem la necessitat de moure'ns, també ho fem per relacionar-nos, tafanejar i imitar el món adult!

Els joguets sexistes…
Ofereixen a la quitxalla diferents jocs en funció del gènere que els han assignat en néixer.
Ofereixen, per exemple, jocs de força a les nenes i jocs de bellesa als nens.
Ofereixen aprenentatges iguals tant a nenes com a nens.

Correcte!

Els joguets no són innocents i també en podem fer un ús sexista, com ara convidar les nenes a jugar a ser mares i els nens a jugar a ser forts i a barallar-se.

Incorrecte!

Més aviat passa el contrari: s’ofereixen aprenentatges desiguals, per exemple jocs de força als nens i jocs de bellesa a les nenes.

Mirar els joguets amb unes ulleres liles ens permet…
Veure a través de quins joguets podem aprendre més habilitats.
Veure quins joguets s’han dissenyat per nenes i quins per nens i observar les desigualtats entre nens i nenes.
Identificar quins joguets agraden més a la mainada.

Correcte!

Les ulleres liles ens permeten una mirada crítica per copsar les desigualtats entre nens i nenes.

Incorrecte!

Les ulleres liles ens permeten una mirada crítica per copsar les desigualtats entre nens i nenes.

Els estereotips de gènere són…
Imatges mentals sobre quins són els joguets preferits de la mainada.
Imatges mentals sobre com reforçar la creativitat a les criatures.
Imatges mentals que tenim sobre com han de ser i comportar-se els nens i les nenes.

Correcte!

A més, els estereotips ens limiten perquè indiquen el que és propi dels homes i de les dones, assignant als uns i a les altres unes pautes de conducta diferents.

Incorrecte!

Els estereotips ens diuen com han de ser i comportar-se els nens i les nenes. Són idees que ens limiten perquè no ens deixen desenvolupar lliurement!

El sexisme és…
Una actitud que considera que no hi ha joguets per a nens i per a nenes, sinó per a persones.
Una actitud que considera que nens i nenes tenen interessos diferents i, per tant, han d’aprendre habilitats també diferents.
Una actitud que creu que els nens i les nenes han de gaudir dels mateixos drets i oportunitats.

Correcte!

I a més creu que tot allò que fan els nens té més valor que el que fan les nenes. Ho trobes just això?

Incorrecte!

La igualtat de gènere sí considera que el nostre sexe no determina els nostres gustos lúdics i, a més, creu que cal treballar per aconseguir igualtat de drets i oportunitats entre nenes i nens.

Què vol dir "amotllar-se" al model de masculinitat tradicional?
Vol dir que els nens han de jugar i aprendre a ser forts, valents o competitius per ser considerats “homes de debò”.
Vol dir que els nens han de jugar i aprendre a ser emocionals i delicats, i saber cuidar per ser considerats “homes de debò”.
És un model de joc per aprendre a barallar-se i guanyar.

Correcte!

El model de masculinitat és una mena de motlle en el què es pressiona els nens perquè s’hi encabeixin. Però els nens hauríeu de tenir la llibertat de ser el que vulgueu ser!

Incorrecte!

Tan de bo el model de masculinitat permetés als nens a expressar les seves emocions i les cures i no pas aconseguir reconeixement demostrant que saben barallar-se per ser el millor.

Què vol dir "amotllar-se" al model de feminitat tradicional?
Vol dir que les nenes han de jugar i aprendre a ser afectuoses i pacients, per ser considerades unes “dones de debò”.
Vol dir que les nenes han de jugar i aprendre a ser valentes i empoderar-se per trencar amb els motlles de gènere.
És un model de joc per aprendre a ser superheroïnes.

Correcte!

Aquest model és també un motlle que bombardeja les nenes amb missatges perquè es dediquin a “ser per l’altre”.

Incorrecte!

Aquest és l’objectiu de la igualtat i no pas del model de feminitat tradicional: aconseguir que les nenes qüestionin els estereotips i siguin allò que desitgin!

El codi rosa i el codi blau és una estratègia de màrqueting...
Que ha dividit l’oferta de joguines per sexe.
Per trencar amb els estereotips de gènere.
Per saber a quin joguet he de jugar si soc nen o nena.

Correcte!

Ens han bombardejat amb tanta publicitat que, quan mirem un catàleg de joguines, ja sabem a quin sexe pertany cada joguina. D’aquesta manera, perdem l’oportunitat de saber si ens agraden altres joguets.

Incorrecte!

Precisament, aquest codi ha generat tot el contrari: reforçar els estereotips de gènere. Així, la mainada creu que és normal que nens i nenes juguin a coses diferents. I tu, què en penses?

Molt bé! Has acabat!

Has encertat 0 preguntes!